W niedzielę 22. października 2017 roku odbywają się w całym mieście wybory do rad dzielnic. Kilkuset kandydatów walczy o miejsca w nowych rad dzielnic  w Opolu: Armii Krajowej, Borki, Brzezie, Chabry, Chmielowice, Czarnowąsy, Kolonia Gosławicka, Krzanowice, Malina, Malinka, Nadodrze, Półwieś, Sławice, Stare Miasto, Śródmieście, Świerkle, Winów, Wrzoski, Zaodrze oraz Żerkowice.

“To  krok w stronę rozwoju obywatelskiego w Opolu, wsparcie dla samorządu w podejmowaniu bieżących decyzji w sprawach dzielnic i wyraz wzmacniania partycypacji społecznej”.

Aby powstała rada dzielnicy musi być minimum 15 kandydatów. Jeśli kandydatów zgłosi się więcej – wówczas są wybory. Jeśli kandydatów zgłosi się równo 15 wówczas powstaje rada dzielnicy bez konieczności przeprowadzenia wyborów. Jeśli jednak nie zgłosi się minimalna liczba 15 osób, niestety rada dzielnicy nie powstanie. Zatem zachęcamy do aktywności bo zalety powstania rady dzielnicy są bezsprzeczne. Środki na inwestycje i działania bieżące a nade wszystko funkcja doradcza dla władz gminy.

Siedziby obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic w Opolu:

 1. Armii Krajowej:
  a) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – Opole, ul. Majora „Hubala” 2,
  b) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 – Opole, ul. Majora „Hubala” 2,
  c) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 z siedzibą w Filii Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 – Opole, ul. Skautów Opolskich 10,
  d) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 z siedzibą w Filii Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 – Opole, ul. Skautów Opolskich 10;
 2. Borki – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Świetlicy – Opole, ul. Pelargonii 12;
 3. Chabry:
  a) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 – Opole, ul. Chabrów 65,
  b) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 26 – Opole, ul. Chabrów 56;
 4. Chmielowice – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 – Opole, ul. Nyska 1;
 5. Czarnowąsy – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 – Opole, ul. Krzanowicka 1;
 6. Kolonia Gosławicka:
  a) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 – Opole, ul. Grudzicka 48,
  b) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym nr 37 „Elemelek” – Opole, ul. Jesionowa 8;
 7. Malina – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae – Opole, ul. Olimpijska 2 i 4-4a;
 8. Nadodrze:
  a) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 – Opole, ul. Bonczyka 13,
  b) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 – Opole, ul. Bonczyka 13;
 9. Półwieś – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 – Opole, ul. Cmentarna 7;
 10. Sławice – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 32 – Opole, ul. Opolska 34;
 11. Stare Miasto:
  a) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 z siedzibą w Urzędzie Miasta Opola Wydział Oświaty – Opole, ul. Sienkiewicza 6;
  b) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych – Opole, ul. Książąt Opolskich 21;
 12. Śródmieście:
  a) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1– Opole, ul. Reymonta 43,
  b) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20 z siedzibą Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2– Opole, ul. 1 Maja 151,
  c) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 z siedzibą w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VIII – Opole, ul. Ozimska 48 A,
  d) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22 z siedzibą w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VIII – Opole, ul. Ozimska 48 A;
 13. Świerkle – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23 z siedzibą w Świetlicy – Opole, ul. Świerkli 2;
 14. Winów – Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24 z siedzibą w Domu Pielgrzyma – Opole, ul. Prószkowska 196;
 15. Zaodrze:
  a) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 33 – Opole, ul. Lelewela 9,
  b) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14 – Opole, ul. Koszyka 21,
  c) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27 z siedzibą w Zespole Szkół Budowlanych – Opole, ul. Niemodlińska 40.Źródło:
  http://www.opole.pl/gdzie-glosowac-w-wyborach-do-rad-dzielnic-w-opolu/

Głosować można do godziny 19:00.