W sobotę 26. stycznia odbyło się spotkanie z cyklu „Odkryj Opole – spacery po mieście”, zorganizowane przez Urząd Miasta Opola. Tematem wycieczki były „Piastowskie ślady w Opolu”, a przewodnikiem niezastąpiona Małgosia Konopka.

Spacer rozpoczęliśmy na Ostrówku, gdzie została założona pierwsza osada. W miejscu grodu w 1217 roku wybudowano Zamek Piastowski. Natomiast wieża mieszkalno-obronna (dzisiejsza wieża Piastowska) została wybudowana nieco później , bo około 1300 roku przez księcia Bolka I.

Po drodze zwiedziliśmy kościół Św. Trójcy, znany jako kościół franciszkanów. Pierwsza fundacja tego kościoła miała miejsce około 1236 roku. Jednakże nie utrzymała się i w roku 1248 opolski książę Władysław I założył drugą. To dzięki niemu do Opola zostali sprowadzeni franciszkanie.

Około 1309 roku dobudowano do kościoła kaplicę św. Anny, zwaną Piastowską. Mieszczą się w niej płyty nagrobne książąt opolskich Bolesława I, Bolesława II, Bolesława III i jego żony Anny. Płyty z postaciami zmarłych zostały wykonane w latach 1378-1382. Kaplicę pokrywa sklepienie gwiaździste z orłem piastowskim na zworniku sklepienia.

 Podziemia kościoła od 1313 roku, po pogrzebie księcia opolskiego Bolesława I, pełnić zaczęły funkcję grobowca dla Piastów opolskich. Pochowano w nich 14 książąt i księżnych opolskich.

Najstarszym zabytkiem, świadczącym o pochodzeniu piastowskim jest zachowany fragment polichromii gotyckiej z I połowy XIV wieku, znajdujący się na ścianie środkowej krypty pod prezbiterium. Niestety polichromia ta jest bardzo nieczytelna i dziś można tylko domyślać się co przedstawiała.

Kolejnym punktem wycieczki był rynek. Trzeba pamiętać, że dawniej cała zabudowa miasta była drewniana i trawiły ją liczne pożary. Jan Kropidło, biskup włocławski i książę opolski, zapisał w swoim testamencie 600 grzywien na rzecz Opola. Odsetki od tej kwoty miały być przeznaczone na budowę murowanych kamienic. Na rynku zobaczymy także pomnik Kazimierza I Opolskiego- założyciela miasta. Pomnik powstał w ubiegłym roku, jako część obchodów 800-lecia miasta. Wykonany został z brązu przez opolskiego artystę Wita Pichurskiego.

Z fundacji Jana Kropidły powstały także kaplica św. Aleksego oraz szpital, który był jednocześnie przytułkiem dla ubogich. Obecnie mieści się tam klasztor i dom opieki Caritas.

Następną atrakcją były mury miejskie. Zostały one wybudowane na przełomie XII i XIII wieku. Mury posiadały 5 bram miejskich: Bytomska (Groszowicka, Krakowska), Gosławicka (Górna), Biskupia (Mikołajska), Odrzańska (Wrocławska, Nyska) i Zamkowa. Dla wzmocnienia funkcji obronnej murów, wzniesiono również baszty: Baszta Wilk, Bocianie Gniazdo, Baszta Barbary (Barborka). Obecnie zobaczyć możemy fragment oryginalnych murów na terenie klasztoru sióstr Notre Dame oraz zrekonstruowany mur wraz z Basztą Rybacką przy katedrze.

Z Piastami nieodzownie związany jest kościół św. Krzyża. W katedrze bowiem znajduje się pochodząca z 1518 roku kaplica Trójcy Świętej tzw. Piastowska, w której znajdziemy nagrobek ostatniego z opolskiej linii Piastów, Jana Dobrego. Książę zmarł w 1532 roku i został pochowany w kościele, w nawie głównej. W XVI 1998 roku ekshumowano zwłoki i przeniesiono je do obecnego miejsca spoczynku. Jednym z najstarszych zabytków świątyni jest gotycka chrzcielnica z XIV wieku. Wykonana z piaskowca i wapienia. W Ołtarzu bocznym znajduje się obraz Matki Boskiej Opolskiej, namalowany przez nieznanego artystę w latach 1480-1500. Niestety brak zdjęć z wnętrza katedry, bo obecnie odbywają się tam prace remontowe.

Na koniec naszego spaceru zawitaliśmy pod mury wieży Zamku Górnego, który całkiem niedawno został udostępniony do zwiedzania. A co można zobaczyć w wieży będzie tematem na oddzielną wycieczkę.

Pomimo dość nieciekawej pogody: temperatura na minusie, wiatr, brak słońca oraz padający śnieg prosto w oczy, nie zniechęciły uczestników. Dzielnie wytrwaliśmy do końca. A dzięki niewielkiej liczbie osób spacer był niezwykle ciekawy, kameralny, wręcz rodzinny…