Pomnik w Malinie (dzielnica Opola) poświęcony bohaterom Armii Radzieckiej został postawiony w 1934 roku i pierwotnie upamiętniał niemieckich mieszkańców Maliny, którzy zginęli podczas I wojny światowej. Po 1945 roku zmieniono jego znaczenie.

Pomnik znajduje się przy ul. Teligi. Składa się z pięciu betonowych kolumn. Na środkowej znajdowała się tablica z mało czytelną już inskrypcją:

Bohaterom armii radzieckiej poległym za wolność narodów słowiańskich 1941-1945 Na początku 2018 roku w związku z wejściem w życie ustawy dekomunizacyjnej tablicę zapiaskowano. Obecnie pomnik jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu.

„Beku Oppeln”

Z tyłu pomnika znajduje się wyryty napis: „Beku Oppeln”.

W pierwszej chwili pomyślałam, że to jest nazwisko kamieniarza ale po dalszym wyszukaniu informacji okazało się, że „Beku” to przedwojenna firma opolska produkująca cement portlandzki. Firma ta znajdowała się w Kgl. Neudorf bei Oppeln, czyli w dzisiejszej dzielnicy Nowej Wsi Królewskiej. Pełna nazwa zakładu to “Beku” Beton und Kunststeinindustrie GmbH. Najprawdopodobniej spółka ta była sponsorem obiektu. Później w tym miejscu powstał Zakład Prefabrykatów Budowlanych.

Reklama zakładu z 1936 roku.

Portiernia z wieżą strażniczą i bramą do nieistniejącego Z-du Prefabrykatów Budowlanych, 1981 r. Portiernia z wieżą strażniczą i bramą do nieistniejącego Z-du Prefabrykatów Budowlanych, 2014 r. Dawny Zakład Prefabrykatów Budowlanych, 1981 r. Budynki po dawnym Zakładzie Prefabrykatów Budowlanych, 2014 r. Piękne zdobienia, pozostałość po Zakładzie Prefabrykatów Budowlanych, 2014 r. Dawny Zakład Prefabrykatów Budowlanych, 1981 r. Budynki po dawnym Zakładzie Prefabrykatów Budowlanych, 2014 r.Dawny Zakład Prefabrykatów Budowlanych, 1981 r.

Wnętrze dawnego Zakładu Prefabrykatów Budowlanych, 2014 r.

Dawne fotografie pochodzą ze stron:

www.fotopolska.eu

www.dolny-slask.org.pl