W pobliżu skrzyżowania ulicy Ozimskiej z Plebiscytową w Opolu znajduje się zapomniany już dziś pomnik. Poświęcony jest on  żołnierzom 63 pułku piechoty poległym w I wojnie światowej. Zginęło wówczas 87 oficerów i 5073 podoficerów i szeregowych 4. Górnośląskiego Pułku Piechoty nr 63 (4. Oberschlesisches Infanterie-Regiment nr 63). W Opolu pułk częściowo stacjonował już od 1859 roku, natomiast w całości został przeniesiony w 1897 roku.

Opole pod koniec XIX wieku zwane było miastem garnizonowym (“Garnisonsstadt“). W 1859 roku utworzono bataliony szturmowe Landwery (Landwehrsturmbataillone) w Nysie, Opolu i Strzelcach Opolskich. Po połączeniu batalionów 5 maja 1860 roku nadano im nazwę 23. Kombinowanego Pułku Piechoty (23. Kombinierte Infanterie- Regiment), którą 4 lipca 1860 roku zamieniono na 4. Górnośląski Pułk Piechoty nr 63.

1917 rok, pruscy żołnierze 63 Pułku Piechoty, w jednym z koszarowych pomieszczeń przy dawnej ul. Ozimskiej. Fot. pochodzi ze strony: fotopolska.eu

Opolski pułk brał udział między innymi w wojnie z Austrią (1866 rok), w bitwie pod Sedanem (wojna francusko- pruska 1870 rok), w I wojnie światowej w sporze o Lotaryngię (1914 rok) czy też w bitwie pod Verdun oraz nad Sommą (1916 rok). To właśnie w walkach nad Sommą Brytyjczycy użyli po raz pierwszy prototypu czołgu. Wyprodukowanych zostało 49 sztuk. Jednakże na linię frontu dotarły 32 czołgi, z czego 9 uległo awarii, a 5 ugrzęzło w podmokłym terenie. Jeden z pierwszych egzemplarzy czołgów można oglądać w brytyjskim Tank Museum w Bovington.

Prototyp czołgu użyty w bitwie pod Sedanem. Fot. Pochodzi ze strony: https://pl.wikipedia.org

Jeszcze podczas I wojny światowej w 1917 roku, 63 pułk piechoty otrzymał pozwolenie, aby walczyć pod imieniem cesarza austriackiego Karola I. Dla pułku było to nie lada wyróżnienie. Od tamtej pory pułk nazywał się  “Infanterie Regiment Kaiser Karl von Österreich und König von Ungarn (4. Oberschlesisches) Nr. 63“, a na ramiennikach żołnierzy pojawiły się dwie korony obu cesarzy i litera „K”.

Koszary piechoty w latach 1905-09. Fot. pochodzi ze strony: fotopolska.eu

Wracając do Opola, kompleks budynków koszarowych został wybudowany w latach 1896- 1898. Budowa koszar pochłonęła ponad 1,8 mln marek. Specjalnie na ten cel miasto zaciągnęło ogromną pożyczkę. Kompleks składał się z budynków mieszkalnych, magazynu broni, wartowni, domu pułkowego, szpitala i kostnicy. W latach 1936- 1939 koszary rozbudowano. Obecnie w budynkach znajdują się Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy, a część budynków od ul. Drzymały została zaadaptowana na Wyższe Seminarium Duchowne.

Opole- fragment mapki kompleksu koszarowego w1927 roku.  Fot. pochodzi ze strony: fotopolska.eu

Pomnik w 1935 roku. Fot. pochodzi ze strony: fotopolska.eu

Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło 1 czerwca 1924 roku. Pomnik jest dziełem Thomasa Myrtka i przedstawia mężczyznę walczącego ze smokiem bądź wężem. Początkowo na pomniku znajdowała się inskrypcja w języku niemieckim:

“Poległym śmiercią bohaterską za ojczyznę 87 oficerom, 5073 podoficerom i szeregowym.”
“Poległym w czasie wojny światowej 1914-1918 bohaterom i synom sławnego 4 górnośląskiego pułku piechoty wzniesiono z wierności i wdzięczności.”

Inskrypcje po II wojnie światowej zostały zamurowane.

Uroczystość, która odbyła się podczas zjazdu byłych żołnierzy 63. pułku piechoty w dniach 11-12.10.1930 roku. Fot. pochodzi ze strony: fotopolska.eu

Fot. 2017 rok.

Natomiast w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu znajdują się eksponaty zgromadzone jeszcze przed wojną w Städtisches Museum Oppeln. Są to między innymi militaria pruskie 63 Górnośląskiego Pułku Piechoty, które zostały przejęte wraz z Izbą Tradycji w 1934 roku. Jednym z ciekawszych eksponatów jest fajka rezerwisty 63. Górnośląskiego Pułku Piechoty, należąca do żołnierza, Gustava Müllera. Drewniana fajka zakończona jest porcelanową główką, ręcznie malowaną. Znajduje się na niej napis:

„Zum Andenken an m. Dienstzeit bd. 9. Comp. 4. Oberschles. Inf.. Regt. No 63. in Oppeln„  oraz data „1894”.

Fot. pochodzi ze strony: muzeum.opole.pl