Na Wyspie Bolko w miejscu, w którym książę Jan II Dobry pokonał niedźwiedzia, posadzono piękny okaz dębu. Działo się to około 1520 roku. Z kolei inna legenda mówi, iż miejsce to było celem wycieczek króla Jana Kazimierza, który w 1655 roku schronił się przed wojskami szwedzkimi w Opolu.

 

W każdym razie dąb ten był o tyle ważny, że w latach 20. ubiegłego wieku na kamieniu znajdującym się obok wyryto napis: Piasten Eichen (Dąb Piastowski).

Dąb ten ma około 500 lat. Obwód wynosi 451 centymetrów, a wysokość 26 metrów.