W dawnym Opolu stał jeszcze jeden pomnik. Znajdował się on przy moście łączącym obecną ul. Korfantego z ul. Piastowską. Pomnik przedstawiał Alberta Schlagetera, człowieka co najmniej kontrowersyjnego.

Fot. wikipedia.org

Albert Leo Szlageter  żył w latach 1894- 1923. Podczas I wojny światowej awansował na stopień porucznika. Po wojnie zaangażował się w działania paramilitarnej organizacji Freikorps „Organisation Heinz”. Walczył w krajach bałtyckich przeciwko rewolucjonistom. Pełnił służbę w Grenzschutz Ost (oddziały sprzeciwiające się powojennym zmianom granic ) w Łambinowicach. W 1922 roku wstąpił do Narodowosocjalistycznej Partii Pracy Niemiec (NSDAP), uczestniczył w tworzeniu Großdeutsche Arbeiterpartei w Berlinie. Podczas III Powstania Śląskiego dowodził kompanią Spezialpolizei, gdzie wsławił się jako morderca Polaków.

Schlageter nie mogąc pogodzić się z ustaleniami Traktatu Wersalskiego prowadził na własną rękę walkę z okupantami. 15 marca 1923 roku wziął udział w akcji sabotażowej w Zagłębiu Ruhry, która była okupowana przez Francuzów i Belgów. Dowodzona przez niego grupa wysadziła tory kolejowe w miejscowości Kalkum. Schlageter stanął przed francuskim sądem wojskowym, który skazał go na śmierć w wyniku rozstrzelania. Wyrok wykonano 26 maja 1923 roku. Był to jedyny niemiecki żołnierz w całym okręgu Ruhry, który zginął przed francuskim plutonem egzekucyjnym. Miał zaledwie 29 lat. W miejscu egzekucji postawiono olbrzymi krzyż, a jego śmierć obrosła legendą. Zrobiono z niego bohatera, który zginął męczeńską śmiercią za sprawę narodową. Po dojściu Hitlera do władzy, kult Schlagetera wzrósł. Stawiano mu pomniki, nazywano jego nazwiskiem ulice, szkoły, różne organizacje faszystowskie. Sam Hitler w swojej książce „Main Kampf” wspomina o jego godnej postawie.

Fot. pochodzi z kolekcji Tomasza Musiała. Lata 1938- 1941.

Wracając do naszego miasta. Szlageter w Szczepanowicach miał swoją ulicę. Także szkoła męska w okresie międzywojennym w Nowej Wsi Królewskiej nosiła jego imię (pl. Kościelny 2, obecnie w budynku znajduje się Hospicjum „Betania”)

Widok na most w 2017 roku.

W 1934 roku otwarto nowy most przez Młynówkę, który nazwano Mostem Szlagetera. Natomiast 1 marca 1935 dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika. W uroczystości udział wzięły liczne poczty sztandarowe: wojska, policji, SS, a także władz. Przemówienia dokonał Josef Adamczyk z NSDAP oraz burmistrz miasta, Konrad Leuschner.

Po 1945 roku pomnik znikł z pejzażu miasta. Również most do dzisiaj został bez nazwy.