O Nas

O Nas

TYGODNIK OPOLE to miejska gazeta obywatelska. Skupia osoby zaangażowane w życie miasta w sferze: polityki, kultury i edukacji, ale także aktywistów miejskich, ludzi biznesu, pasjonatów historii miasta, czy opolskich podróżników. To miejsce ma pomóc wyrobić sobie opinie w tematach, którymi żyje miasto. Chcemy wskazać na różne odcienie omawianej kwestii, ale także pokazać niezwykłości Naszego Miasta. Chcemy lepiej poznać ludzi mających swoje zdanie w sprawach dla nas istotnych.

Pierwszą zasadą Naszego pisma jest przekonanie, że rolą mediów jest obywatelskość, rozumiana jako patrzenie na ręce władzy niezależnie od parasola partyjnego, czy wyborczego oraz zdrowa krytyka jej niezdrowych poczynań.

Będziemy tu zapraszać ciekawe postaci związane z Naszym Miastem, także te z którymi redakcja różni się w ocenie dyskutowanej sprawy. To miejsce dla każdego opolanina, gdzie z perspektywy nieco dalszej niż news, będziemy omawiać i przybliżać Wam drodzy Czytelnicy, ważne dla Nas wszystkich sprawy.

Zależy nam na klarowności i wyrazistości poglądów, nawet jeśli są odległe od naszych, bo wierzymy, że tylko w ogniu sporu i dyskusji można odnaleźć swój punkt widzenia. Wierni zasadom: obiektywizmu, kultury i dociekliwości – zapraszamy WAS do współtworzenia tej gazety: jedynego tygodnika opinii w Opolu. Wszystkie teksty mają jeden wspólny szeroki mianownik: Opole, opolanie i opolskie sprawy.
Nie jest to pismo njusowe. Ma raczej ambicje opiniotwórcze, więc jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia, potrafisz ubrać to w zgrabną formę, to zachęcamy do współredagowania pisma.

Redakcja

kontakt@tygodnikopole.pl