Dzisiaj opiszę historię pewnej kapliczki, która znajduje się w Opolu-Półwsi. W latach 1852-1855 Półwieś (dawniej Halbendorf) należała do hrabiego Rudolfa von Bünau.  W 1863 roku dobra te przejął Peter Wilhelm von Eynern. Państwo von Eynern byli bogaci i jednocześnie bardzo pracowici. Dzięki swojej niezwykłej zaradności wkrótce pomnożyli majątek, stając się właścicielami Półwsi, Bierkowic i Sławic (Halbendorf, Birkowitz i Slavitz). Zajmowali się głównie hodowlą bydła i sprzedażą mleka dla ówczesnego Oppeln (Opola).

Za życia państwa von Eynern najbliższy kościół znajdował się w oddalonym o około czterech kilometrów Opolu. Dla wielu starszych osób była to odległość nie do pokonania na pieszo. A trzeba zaznaczyć, że w tamtych czasach mało kto posiadał powóz czy samochód. Pani Emilia Friederike, żona Petera Wilhelma von Eynern, wybudowała koło swojej posiadłości kapliczkę. Wówczas mieszkańcy Półwsi mogli modlić się i uczestniczyć w nabożeństwach blisko domu.

Według jednych źródeł kapliczka ta została wybudowana w 1773 roku. Natomiast rodzina von Eynern w Półwsi zamieszkała dopiero w 1863 roku. A skoro w pamięci mieszkańców zachowała się informacja, że kapliczkę wybudowała rodzina von Eynern to albo kapliczka jest młodsza (może pochodziła z 1873 roku?), albo została wybudowana przez poprzednich właścicieli wsi.

W każdym razie po śmierci męża i syna, pani Emilia została sama z córką Heleną Julią (Helene Juliane). Ludzie nadal przychodzili do kapliczki pomodlić się. Ale byli i tacy, którzy wykorzystując fakt, iż pałacyk zamieszkiwały dwie samotne kobiety, plądrowali obejście. W związku z tym postanowiono przenieść kapliczkę w inne miejsce. W 1910 roku na terenie posesji jednego z mieszkańców, który na ten cel przeznaczył swoją działkę, wybudowano nową kapliczkę. Tę przy dworze rozebrano. Kapliczka została wymurowana na podobieństwo poprzedniej, z czerwonej cegły. Według przekazów ustnych obrazy do kapliczki namalowała na blasze sama pani Emilia. Z upływem czasu deszcz i mróz zniszczyły obrazy, które stały się zupełnie nieczytelne. Nowe obrazy zostały namalowane przez Emila Bartka. Przedstawiają one postacie Matki Boskiej Opolskiej, św. Jerzego, św. Floriana i św. Józefa. Również zostały namalowane na blasze. W 2004 roku kapliczka została włączona do ewidencji zabytków województwa opolskiego.

O historii cmentarza rodziny von Eynern można przeczytać tutaj. Natomiast o historii nieistniejącego już dworku, tudzież pałacyku w Półwsi tutaj.