Nieistniejąca już kapliczka z figurą św. Sebastiana powstała w 1680 roku jako votum dziękczynne, po wielkiej zarazie, która nawiedziła Opole rok wcześniej.

1929, kapliczka z figurą św. Sebastiana.

Św. Sebastian jest patronem łuczników, myśliwych, strażników, strzelców, żołnierzy, rannych i chorych zakaźnie. Jego atrybuty to włócznia, miecz, tarcza, dwie strzały w rękach, krucyfiks, przybity wyrok śmierci nad głową.

Figura św. Sebastiana stała na dachu kapliczki, wewnątrz której znajdowała się mniejsza figura św. Antoniego. Wnęka kapliczki zakończona była półkoliście, sklepienie wykonano na wzór jakubowej muszli.

Opole, 1935. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i kapliczka z figurą św. Sebastiana.

Kapliczka stała przy polnej drodze, w pobliżu założenia zakonnego OO. Jezuitów.

Na planie Opola zaznaczono na zielono teren kościoła O.O. Jezuitów oraz miejsce, w którym pierwotnie stała kapliczka z figurą św. Sebastiana. Dodatkowo linia czerwona pokazuje obecny przebieg ul. Czaplaka.

Podczas budowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ul. Oleskiej (obecnie budynek Uniwersytetu Opolskiego) figurę św. Sebastiana przeniesiono na teren plebani kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Grunwaldzka).

Rzeźba została posadowiona na nowym cokole, a kapliczkę rozebrano. Na postumencie znajduje się napis:

EX VOTO S-TO SEBASTIANO MART. PRO LIBERA PESTE CA 1680, TRANS. ET RENOV. A.D. 1957 SU. RPT PAR CORDIS JESU
(Ofiara złożona świętemu Sebastianowi za uwolnienie od zarazy z roku 1680, przeniesienie i odnowienie roku pańskiego 1957 pod parafię Serca Jezusowego).

Dawne zdjęcia i plan miasta pochodzą ze stron:

www.jezuici.opole.pl
www.fotopolska.eu
www.dolny-slask.org.pl