Nieznajomy wędrowiec
W 1679 roku w Opolu wybuchła epidemia dżumy. Uważa się, że przyniósł ją nieznajomy wędrowiec, który zatrzymał się na noc w pobliskiej gospodzie jeszcze w tym samym roku zmarła na zarazę blisko połowa mieszkańców. Ci, którzy przeżyli, postanowili w podzięce za ocalenie, wybudować fundację wotywną i poświęcić ją Św. Sebastianowi, który jest patronem chorych na choroby zakaźne.

Inna wersja legendy mówi, że ocaleli z choroby jedynie ci, którzy schronili się w gospodzie i stąd pomysł, aby wybudować kościółek na miejscu karczmy. Ponoć do dzisiaj istnieją pod kościołem rozległe piwnice.

kościółek sebastaian 1763

Kościół Św. Sebastiana na rysunku F.B. Wernera [1763].

1930

Kościół św. Sebastiana [1930]. Źródło: fotopolska.eu

705991

Kościół św. Sebastiana [przedwojnie]. Źródło: fotopolska.eu

1939

Kościół św. Sebastiana [1939]. Źródło: fotopolska.eu

IMG_6822

Kościół św. Sebastiana [lata powojenne]. Zbiory prywatne.

seb. 2015

Kościół św. Sebastiana współcześnie [2015].

maly_rynek_i_plac_sw_sebastiana_w_opolu

Wizualizacja placu św. Sebastiana.

Budowa kaplicy-kościoła
Budowa trwała od 1681 do 1711 roku. Najprawdopodobniej przyczyną  opóźnienia w zakończeniu jego budowy były liczne pożary, które nawiedzały miasto. Dopiero w 1720 roku kaplica została konsekrowana. Patronami zostali Św. Sebastian, Św. Karol Boromeusz, Św. Franciszek Xawery, Św. Roch i św. Rozalia.

Kościółek, pomimo iż barokowy, jest skromny, salowy, jako jeden z nielicznych nie jest orientowany (czyli nie stoi zwrócony na osi wschód-zachód, lecz północ-południe). Prawdopodobnie jest to spowodowane kształtem działki, na której stoi.

Kościółek „wciśnięty” pomiędzy kamienice [widok współczesny].

Widok kościoła od drugiej strony [widok współczesny].

Wewnątrz znajdują się drewniany ołtarz i ambona z XVIII wieku oraz organy z nieistniejącego już kościoła jezuitów, który spłonął w 1682 roku. Zostały zbudowane w 1714 roku przez brzeskiego organmistrza Fryderyka Wilhelma Schefflera. Kiedy w 1681 roku wygasła już epidemia, do Piekar Śląskich wyruszyła pielgrzymka dziękczynna. Mieszkańcy podarowali sanktuarium 29 srebrnych tablic wotywnych.

chór w kościele sebastiana

Chór w kościele św. Sebastiana [1930]. Źródło: fotopolska.eu

ołtarz w kościele św. Sebastiana

Ołtarz w kościele św. Sebastiana [1936]. Źródło: fotopolska.eu

Święty Sebastian przebity strzałami
W 1813 roku kościół służył za szpital wojskowy, a potem jako magazyn. Poddawany była licznym remontom w 1756, 1771, 1842, 1899 i 1909 roku. W 1838 roku wymieniono dach, który został pokryty gontem (w 1842 roku dachówką). W tym samym roku wieża również zyskała nowy wygląd, pokryto ją miedzianą blachą, a na jej szczycie umieszczono austriackiego orła. Otynkowano również ściany. Natomiast w 1932 roku kościół gruntownie przebudowano, pod kierunkiem architekta Jana Ehla. Nawa główna została wydłużona i zakończona półkolistą absydą. Przebudowano chór, który był zniszczony przez stacjonujących tu żołnierzy rosyjskich. Dobudowano od strony północnej zakrystię, wcześniej mieściła się ona w zachodniej stronie. Nad wejściem umieszczono płaskorzeźbę przebitego strzałami Św. Sebastiana, wykonaną przez rzeźbiarza Kurta Spribille.

sw. Sebastian

Płaskorzeźba Św. Sebastiana dłuta K. Spribille.

W latach trzydziestych odbywały się tutaj cotygodniowe msze dla uczniów Gimnazjum Katolickiego. To właśnie w tym kościele w 1945 roku odbyła się pierwsza msza św. wyzwolonym Opolu. Obecnie kościół słynie z tego, że w niedziele odprawiana jest tutaj Msza św. w języku niemieckim, a o godz. 18.30 po łacinie, w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego tzw. msza trydencka.

Galeria zdjęć kościoła św. Sebastiana

Bibliografia:
F. Dziewulski, W. Hawranek, Opole.Monografia, Opole 1975.
O. Spisla, Opole w zawierusze czasu (spisane przed 1921), Opole 1996.
F. Idzikowski, S. Baldy, Dzieje miasta do 1863 roku, Opole 2002.

Polskie wirtualne Centrum Organowe:
http://www.organy.art.pl/instrumenty.php?instr_id=2293

Zdjęcia dawnego kościoła pochodzą ze strony:
http://opole.fotopolska.eu

Zapraszamy na stronę: opolanka z pasja