W pewnym niewielkim, uroczym zagajniku sosnowym w Groszowicach (obecnie część Opola) wybudowana została strzelnica sportowa. Znajdowała się ona przy ówczesnej Eichendorfstrasse (dziś ul. Podborna).

Widok na lasek ze strzelnicą.

W większości opracowań na temat historii miasta znajduje się informacja, iż owa strzelnica została wybudowana w latach 30. XX wieku. Po wnikliwych porównaniach dawnych map można tę datę bardziej zawęzić. I tak na mapach sprzed 1938 roku nie widać jeszcze żadnej strzelnicy w tym miejscu. Natomiast w 1941 roku już widnieje. Tak więc strzelnicę wybudowano na przełomie lat 1939/41. Znajdowały się tam dwa stanowiska strzelnicze, rowy strzelnicze, kulołap oraz budka strzelnicza.

Fr. mapy z 1938 roku.

 Fr. mapy z 1941 roku z naniesioną strzelnicą.

Strzelnica została zbudowana dzięki jednemu z właścicieli pobliskiej Cementowni Groszowice, von Prodzynskich. Najprawdopodobniej przez Hana Joachima (syna Alfreda, wnuka Ferdinanda), który żył w latach 1921-1998. Po 1945 roku Hans wyemigrował do Irlandii, gdzie zmarł.

Pozostałość strzelnicy- kulochwyt, styczeń2015 r.

Pozostałość strzelnicy- kulochwyt, sierpień 2016 r.

Prondzyńscy zapisali się na trwałe w historii Groszowic. Dzięki nim powstało wiele innych ważnych budowli, o których napiszę w innych artykułach.

Wracając do strzelnicy. Była ona wykorzystywana do różnego rodzaju imprez, w tym festynów rodzinnych. Podczas II wojny światowej została zdewastowana. Dzięki staraniom władz Cementowni Groszowice została odbudowana tuż po wojnie. Odbywały się na niej szkolenia pracowników ochrony cementowni oraz kamieniołomów. Na początku lat 50. XX wieku strzelnica została zamknięta. Dziś w mocno zarośniętym już lasku widoczny jest jedynie betonowy kulochwyt oraz nikłe ślady po rowach strzelniczych.

Zarośnięty lasek sosnowy, w którym znajdują się pozostałości strzelnicy.