Pierwotnie cmentarz dla poległych żołnierzy Armii Czerwonej znajdował się w południowej części placu Kopernika. Stąd pewnie dawna nazwa placu- Armii Czerwonej. A dokładniej mieścił się w basenie przeciwpożarowym, należącym do nieczynnego browaru, który ze względu na skalę zniszczeń wojennych już nie został uruchomiony. Obecnie w tym miejscu budowany jest wielopoziomowy parking.

Na cmentarzu tym pochowano Rosjan, którzy polegli w styczniu 1945 roku podczas zdobywania miasta (Festung Oppeln) oraz później w latach 1945-1947.

W 1945 roku cmentarz przeniesiono na ul. Katowicką.

Uroczystość otwarcia cmentarza wojennego w 1945 roku z tymczasowymi nagrobkami. Fot. pochodzi ze strony: fotopolska.eu

Z tej okazji odbyło się uroczyste otwarcie nekropolii na przełomie lipca i sierpnia. Ludzie przyszli w odświętnych strojach, były przemówienia, składano wieńce, ktoś grał na skrzypcach. W uroczystości brał udział także marszałek Iwan Jakubowski, naczelny dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych Państw Układu Warszawskiego. Jakubowski w styczniu 1945 roku, jako zastępca d/s liniowych dowódcy 6 Korpusu Pancernego Gwardii, uczestniczył w walce o wyzwolenie Opola.

Początkowo na cmentarzu znajdowała się tymczasowa konstrukcja z tablicą pamiątkową. Dopiero dwa lata później postawiono pomnik, składający się z dwóch elementów, który przetrwały do dzisiaj.

Cmentarz w latach 1965-1970. Fot. pochodzi ze strony: fotopolska.eu

Pierwsza część to monumentalna budowla w formie betonowej bramy z czerwoną gwiazdą na jej szczycie. Natomiast na drugą część składa się budowla przypominająca stół (ołtarz) z pamiątkową tablicą oraz metalową obudową, w której niegdyś płonęły znicze.

Na tablicy znajduje się napis w języku polskim i rosyjskim:

„Bohaterom Armii Radzieckiej
poległym o wolność
i demokrację ludową
Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej w Opolu
1947”

Również pierwotnie na grobach postawiono tymczasowe konstrukcje drewniane, imitujące pomniki nagrobne z gwiazdami na kolumnach.

Uroczystość otwarcia cmentarza wojennego w 1945 roku. Z tymczasowym pomnikiem i nagrobkami. Fot. pochodzi ze strony: dolny-slask.org.pl

W 1947 roku zamieniono je na betonowe nagrobki. Później wykonano je z lastriko, a tablice z nazwiskami z marmuru i granitu.

W marcu 1947 roku na cmentarzu znajdowało się 139 grobów. Obecnie widnieje 166 nagrobków. Pochowano w nich 487 żołnierzy, z czego tylko 99 jest zidentyfikowanych.